Skip to main content

Veiligheid in uitvoering

Veiligheidsplannen maken.
En uitvoeren.

Diensten per categorie

Micoll richt zich op de operationele risico’s op HSE-gebied. Praktisch en direct betrokken bij de uitvoering van de opdracht. We zorgen dat onze klanten voldoen aan wet- en regelgeving. En we helpen ze tegelijkertijd om in control te blijven, met onze kennis van het bouwproces en HSE. Onze dienstverlening heeft vier categorieën, die we continu blijven verbeteren door altijd te sturen op de samenhang en kwaliteit.

Risico-inventarisatie en evaluatie, maatregelen en compliance

 • Risico-inventarisatie en evaluaties (project- functie- arbeidsmiddel- en taakgebonden)
 • Inventarisatie van wet- en regelgeving (arbeidsomstandigheden en milieu)
 • Specifieke aanvullende risico-inventarisaties en blootstellingsmetingen
 • Communicatie met bevoegd gezag en inspectie sociale zaken en werkgelegenheid
 • V&G-plan en veiligheidsklassebepaling bodemsaneringswerkzaamheden

Training, opleiding en informatie

 • VCA-opleidingen (VCA, VOL VCA)
 • Bedrijfshulpverleningsopleidingen (BHV, EHBO, AED)
 • Bodemsaneringsopleidingen (OPM, DLP, R-DLP, gasmeten)
 • Taak- en functiegerelateerde veiligheidsopleidingen 
 • Taak- en functiegerelateerde instructies
 • Veiligheidsfilms / animaties / bebording routing en signing
 • Overige veiligheids- gerelateerde opleidingen (interne audit, effectief inspecteren)
 • Veiligheidsbewustzijnsmetingen en veiligheidsbelevingsmetingen
 • Instructie en begeleiding bodemsaneringswerkzaamheden

Toezicht, inspectie meting en analyse

 • Uitvoeren veiligheidsinspecties/ safety walks, incl. rapportage en analyse 
 • Interne audits (veiligheid en milieu)
 • Uitvoeren leveranciers en onderaannemersaudits
 • (Bijna) ongevals- en (milieu)incidenten onderzoek
 • Inspectieformulieren/systeem/analyse
 • Audit/ inspectie ten behoeve van omgevingsveiligheid
 • HSE-toegangsbeleid en controle

Systeem

 • Opstellen HSE-gerelateerde documenten (V&G-plannen, BLVC)
 • Opstellen documenten ten behoeve van bodemsaneringen
 • Inrichten bedrijfsnoodorganisaties, noodsystemen en noodplannen
 • HSE-dataverwerking 
 • HSE-statistieken, veiligheidsrapportages en dashboards (HSE-indicatoren zoals inspecties en cursussen en ongevallencijfers) 
 • Opstellen bedrijfshandboeken (VCA*, VCA**, VCA-P, VCU, ISO 9001 en 14001)
Interesse? Neem contact op

De juiste diensten op het juiste moment

Risico-inventarisatie, Training en Toezicht. En dat allemaal goed van tevoren met elkaar afstemmen en vastleggen in een systeem. Dat is bij Micoll altijd de basis. Veiligheid in uitvoering, dat doen we van project- tot taakniveau. Zo kunnen we een integraal beeld van het project creëren. Waarbij we de juiste producten op het juiste moment kunnen leveren. En alle producten en diensten als een puzzel in elkaar passen. Met oog voor de details, zonder het grote overzicht te verliezen. Zodat onze klanten altijd in control blijven.

Trots op onze projecten.

Bekijk ze hier