Skip to main content

Privacy beleid Micoll BV

Als u gegevens aan Micoll verstrekt, dan worden deze verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Micoll verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VASTGELEGD

Micoll streeft ernaar om uitsluitend noodzakelijke gegevens op te slaan. In beginsel betreft dit N.A.W., kennis gerelateerde gegevens en informatie over samenwerking op HSE gebied.

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Micoll zal uw persoonsgegevens alleen delen met derden als u daar uitdrukkelijk toestemming voorgeeft.

INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENSVERWERKING

Wij zullen u toestemming vragen op het moment dat wij uw gegevens willen opnemen in onze database.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ter bescherming van uw gegevens, hanteert Micoll een beleid inzake informatiebeveiliging en omgang met privacy. Zo treffen wij effectieve technische en organisatorische maatregelen; doorlopende procedures om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten; maatregelen omtrent gegevensback-up, systeemtoegang, systeemintegriteit, viruscontrole, wachtwoorden en codering.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Gezien het type dienstverlening dat Paltrock verricht, alsmede de dienstverlening die de professionals waar Paltrock mee samenwerkt aanbieden, hanteert Micoll een bewaartermijn van 10 jaar. Aan het einde van deze bewaartermijn zal Paltrock wederom met u in contact treden.

UW RECHTEN

Als u wilt inzien welke gegevens we van u hebben, kunt u dat schriftelijk bij ons opvragen. Mocht het zo zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, kunnen we deze voor u corrigeren. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens te verwijderen. Als u eerder toestemming heeft gegeven kunt u uw toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

U kunt uw verzoek per e-mail indienen via informatie@micoll.nl met als onderwerp ‘inzage persoonsgegevens’.