Skip to main content
 

Risico’s optimaal beheersen
door inventarisatie en evaluatie

Veiligheid in uitvoering

 

Veiligheidsopleidingen geven.
En VGM-inspecties uitvoeren.

Veiligheid in uitvoering

 

Omgevingsrisico’s inventariseren.
En overlast verminderen.

Veiligheid in uitvoering

 

Meten en analyseren.
En concrete maatregelen nemen.

Veiligheid in uitvoering

 

Wet- en regelgeving inventariseren.
En toezicht houden.

Veiligheid in uitvoering

Processen

Risico-inventarisatie en evaluatie voor organisaties die procesgebonden werken. Inclusief een plan van aanpak met structurele beheersingsmaatregelen.

Direct naar processen

Projecten

Risico’s van (bouw)projecten eerst inzichtelijk maken om ze daarna optimaal te kunnen beheersen. Onze veiligheids- en milieukundigen ondersteunen hierbij.

Direct naar projecten

Objecten

Gevarenanalyses voor objecten, als input voor een aanbestedingstraject. Ondersteuning bij het nemen van beheersmaatregelen voor optimale veiligheid.

Direct naar objecten

Veiligheid in uitvoering

Meer veiligheid door unieke RI&E

Micoll is een jonge organisatie met ervaren specialisten in het uitvoeren van risicoanalyses en evaluaties (RI&E) op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit doen we op het werkgebied van processen, projecten en objecten. Veiligheid in uitvoering, daar gaan we voor. We nemen altijd het feitelijk risico als uitgangspunt. Dat maakt ons uniek. Van hieruit onderzoeken we de oorzaken van het risico. Daarna bekijken we welke beheersmaatregelen er het beste genomen kunnen worden. Zo kunnen we voor jou als opdrachtgever de risico’s optimaal minimaliseren en beheersen. En je ondersteunen bij het behalen van doelstellingen en ambities.

Ontdek Micoll. Bekijk ons werk!

Portfolio

Veiligheid in uitvoering

Meer met de Micoll-methode

Bij Micoll hebben we onze kennis en ervaring gebundeld in een uitgebreide risico-database. Deze wordt continu geoptimaliseerd met elke nieuw uitgevoerde risico-analyse. Op structurele wijze brengen we alle risico’s in kaart. En koppelen we alle relevante informatie uit de database aan je primaire proces, project of object. Zo creëren we altijd een helder overzicht van directe koppelingen tussen feitelijke risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. De unieke Micoll-methode biedt nog veel meer. Zoals maatwerk risico-analyses op basis van het primaire proces en planning. En meer vereenvoudiging, inzicht en draagvlak.