Skip to main content
 

Voor elk proces optimale risicobeheersing door inventarisatie en evaluatie

Veiligheid in uitvoering

Processen

De Micoll-methode en bedrijfsprocessen

Bij Micoll hebben we onze kennis en ervaring gebundeld in een uitgebreide risico-database. Deze wordt continu geoptimaliseerd met elke nieuw uitgevoerde risico-analyse. Op structurele wijze brengen we alle risico’s in kaart. En koppelen we alle relevante informatie uit de database aan je primaire bedrijfsproces. Zo creëren we altijd een helder overzicht van directe koppelingen tussen feitelijke risico’s en de te nemen beheersmaatregelen.

Micoll logo
Onderzoek naar alle veiligheidsrisico’s binnen het bedrijfsproces
Micoll logo
Het uitgangspunt is altijd een actuele en getoetste RI&E
Micoll logo
Inzicht hebben in mogelijke risico’s en de potentiële kosten
Micoll logo
Voorkomen van overtredingen op het gebied van Arbowetgeving
Micoll logo
Kennis en ervaring gebundeld in een uitgebreide risico-database
Micoll logo
Kortom: veiligheid in uitvoering, daar gaan we voor bij Micoll

Risico-inventarisatie & evaluatie

Onze RI&E is modulair opgebouwd. We brengen eerst de organisatie en structuur in kaart en we houden onder alle medewerkers een enquête over welzijn. We toetsen op de aanwezigheid van alle wettelijk verplichte aspecten. En we inventariseren alle risico’s van de processen binnen de organisatie. Dan houden we een evaluatie en stellen we het plan van aanpak op. Zo voldoe je direct aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Met maatwerk dat perfect aansluit bij je productie- of bedrijfsproces.

Plan van aanpak, advies op maat

Een belangrijk onderdeel van de RI&E van Micoll is het plan van aanpak. Dit is ons maatwerkadvies voor je organisatie. Het is altijd een bijzonder praktisch plan, tot in de details afgestemd op de processen van de organisatie. Er geldt een wettelijke verplichting om dit plan van aanpak op te volgen. Onze ervaring leert dat het voor bedrijven niet altijd makkelijk is om dit te doen. Met onze ervaring, kennis en persoonlijke aandacht helpen we onze klanten bij de implementatie.

Implementatie en uitvoering

De implementatie van het plan van aanpak is voor veel bedrijven een flinke uitdaging. Zo kan het voorkomen dat er in de organisatie onvoldoende kennis is om het plan gedegen uit te voeren. Vaak speelt ook tijdgebrek een rol. Micoll helpt en ondersteunt ook hierbij. We delen graag onze ruime kennis en ervaring. Om je de ondersteuning te geven die past binnen je organisatie. Dit is dus ook maatwerk, net als met het ‘Plan van aanpak’. We stemmen alles in goed overleg met elkaar af.

Ontdek Micoll. Bekijk ons werk!

Artikelen processen

Alle artikelen