Skip to main content
 

Voor elk project optimale risicobeheersing met aandacht voor planning

Veiligheid in uitvoering

Projecten

De Micoll methode en (bouw)projecten

Bij Micoll hebben we onze kennis en ervaring gebundeld in een uitgebreide risico-database. Deze wordt continu geoptimaliseerd met elke nieuw uitgevoerde risico-analyse. Op structurele wijze brengen we alle risico’s in kaart. En koppelen we alle relevante informatie uit de database aan je (bouw)project. Zo creëren we altijd een helder overzicht van directe koppelingen tussen feitelijke risico’s en de te nemen beheersmaatregelen.

Micoll logo
Overzicht creëren van alle veiligheidsrisico’s van het project
Micoll logo
Altijd oog hebben voor alle betrokken organisaties en personen
Micoll logo
Hulp bij voorkomen van overtredingen op het gebied van Arbowetgeving
Micoll logo
Unieke RI&E-aanpak voor het werken op uiteenlopende projecten
Micoll logo
Kennis en ervaring gebundeld in een uitgebreide risico-database
Micoll logo
Kortom: veiligheid in uitvoering, daar gaan we voor bij Micoll

Risico-inventarisatie & evaluatie

Bij bouw- en installatiebedrijven helpen de veiligheids- en milieukundigen van Micoll helpen om risico’s optimaal te kunnen beheersen. Bij het inventariseren van de risico’s richten we ons altijd op de planning van het project. Zo proberen we voor elkaar te krijgen dat de focus ligt op risico’s die er op dat specifieke moment echt toe doen. Zo kunnen RI&E, maatregelen, voorlichting en educatie efficiënt worden ingericht. Eerst maken we de risico’s van het project inzichtelijk. Daarna kunnen we ook ondersteuning bieden om de geïnventariseerde risico’s tijdens de projecten te beheersen.

Plan van aanpak, advies op maat

Om een project veilig uit te kunnen voeren, moeten adequate maatregelen worden genomen. Dit doen we met het plan van aanpak. Het is altijd een bijzonder praktisch plan dat tot in de details is afgestemd op de planning van het project. Er geldt een wettelijke verplichting om dit plan van aanpak op te volgen. Onze ervaring leert dat het voor bedrijven niet altijd makkelijk is om dit te doen. Met onze ervaring, kennis en persoonlijke aandacht helpen we onze klanten bij de implementatie.

Implementatie en uitvoering

De implementatie van het plan van aanpak is in veel projecten een flinke uitdaging. Dit komt vaak door het dynamische karakter van een project. Waarbij er continu keuzes worden gemaakt tussen budget, planning en veiligheid. Micoll helpt bij de juiste afweging. We delen graag onze kennis en ervaring. Om je de ondersteuning te geven die past binnen je projectorganisatie. Ook als er in de organisatie onvoldoende kennis of tijd is om het plan uit te voeren. Hoe dan ook: maatwerk, net als met het plan van aanpak. Daarbij is het binnen een project prettig om met Micoll één aanspreekpunt te kunnen hebben voor HSE-zaken.