Skip to main content
 

Voor elk object een passende gevarenanalyse

Veiligheid in uitvoering

Objecten

De Micoll-methode en objecten

Bij Micoll hebben we onze kennis en ervaring gebundeld in een uitgebreide risico-database. Deze wordt continu geoptimaliseerd met elke nieuw uitgevoerde gevarenanalyse. Op structurele wijze brengen we alle risico’s in kaart. En koppelen we alle relevante informatie uit de database aan je object. Zo kunnen we een optimale gevarenanalyse leveren, voor gunning of het uitwerken van een aanbestedingsproject.

Micoll logo
Overzicht van alle veiligheidsrisico’s voor uiteenlopende objecten
Micoll logo
Altijd oog hebben voor alle betrokken organisaties en personen
Micoll logo
Hulp bij voorkomen van overtredingen op het gebied van Arbowetgeving
Micoll logo
Unieke RI&E-aanpak voor het werken met diverse objecten
Micoll logo
Kennis en ervaring gebundeld in een uitgebreide risico-database
Micoll logo
Kortom: veiligheid in uitvoering, daar gaan we voor bij Micoll

Gevarenanalyse

Vanuit de Arbowet zijn wettelijke verplichtingen opgesteld voor opdrachtgevers. Met de gevarenanalyse van Micoll voldoe je direct aan de wettelijke verplichtingen. De gevarenanalyse helpt de opdrachtgever de fysieke gevaren van een object in beeld te brengen. De opdrachtnemer (aannemer) heeft op basis van deze objectgebonden gevarenanalyse een goed totaalbeeld van de risico´s. Zodat er vervolgens passende maatregelen kunnen worden genomen om veilig om te gaan bij het bouwen, onderhouden, renoveren of slopen van een object.

Advies

Wanneer het aanbestedingstraject voor opdrachtnemers start, geeft Micoll veiligheidsadvies. Dit doen we op basis van de gevarenanalyse. De opdrachtgever stelt deze objectgebonden gevarenanalyse beschikbaar aan de opdrachtnemer (aannemer). Die kan vervolgens op basis van de gerichte risico-inventarisatie en de objectgebonden gevaren adequate maatregelen treffen om medewerkers te beschermen. Micoll is in dit traject de vraagbaak op het gebied van veiligheid om jou als opdrachtgever bij te staan.

Artikelen objecten

Alle artikelen