Over de projecten – Overal waar in Nederland bodemwerkzaamheden plaatsvinden bestaat het risico op bodemverontreiniging. Een complete sanering laat zich anders organiseren dan bijvoorbeeld een huisaansluiting of een kabeltracé. Naast de veiligheidskundige aspecten moeten ook de noodzakelijke certificeringen worden geregeld.

Vraag van onze klanten – De vragen van onze klanten zijn divers. Van begeleiding of ondersteuning voor een BRL 7000-certificering voor het werken in verontreinigde grond, tot het zorgdragen voor een veiligheidskundige bepaling van de veiligheidsklasse. Of bijvoorbeeld het bepalen van de milieukundige maatregelen, waaronder de aanvraag van een BUS-melding.

Oplossing – Micoll stemt de werkzaamheden af op de risico’s en de aard van de werkzaamheden. We voeren de veiligheidskundige toetsing uit, van een uitgebreide sanering tot een relatief eenvoudige ontgraving. Waar nodig treden we  in contact met het bevoegd gezag om zo vergunningstrajecten eenvoudiger en efficiënter te maken. We zorgen ook voor ondersteuning op het gebied van BRL 7000-certificeringsbegeleiding. Hierbij willen we  zoveel mogelijk onze bodemkennis overdragen.