Over het project – De weguitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg werd uitgevoerd door IXAS, een consortium dat bestaat uit Ballast Nedam, Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure. IXAS is speciaal opgericht voor het project A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Dit is het grootste wegenprogramma van Rijkswaterstaat.

Vraag van de klant – Op de plek van de aan te leggen tunnelbak en het toekomstig stadspark lag een laag puin, als fundering van de A9. Dit puin was verontreinigd met allerlei schadelijke stoffen. Deze laag moest op een veiligheids- en milieukundige wijze worden afgegraven en afgevoerd.

Oplossing – Het was onmogelijk om de puinlaag van te voren voldoende te onderzoeken. Daarom is bij de eerste fase van het project extra onderzoek uitgevoerd, tijdens de graafwerkzaamheden. De resultaten hiervan zijn gebruikt voor het vaststellen van de veiligheidsklasse. Micoll voerde de veiligheidskundige begeleiding uit. Onder andere het vaststellen van de veiligheidsklasse. En het houden van afstemmingsoverleg met alle  partijen, zoals uitvoerende saneringsmedewerkers, milieukundig begeleiders, afzetlocatie en bevoegd gezag.