Het project – Op Schiphol wordt gewerkt aan de bouw van de nieuwe A-pier, die ontworpen is om de allergrootste vliegtuigen te kunnen ontvangen. Met een indrukwekkende oppervlakte van 55.000 vierkante meter, wat gelijk staat aan de omvang van elf voetbalvelden, strekt de pier zich uit over drie verdiepingen met in totaal acht gatehouses.

Klantvraag – De opdrachtgever, Schiphol, had een uiterst hoog veiligheidsniveau vastgesteld voor dit project. Dit resulteert in nieuwe inzichten en uitdagingen met betrekking tot veiligheid. De werkzaamheden vinden plaats in een zeer dynamische omgeving, waarbij speciale aandacht nodig is voor arbeidsveiligheid, publieksveiligheid en beveiliging.

Oplossing – Micoll vervulde een ondersteunende rol en heeft oplossingen geboden op het gebied van veiligheid, beleid en organisatie. Met het A-pier HSE-team vertalen we de eisen en wensen van Schiphol naar praktische toepassingen. Micoll speelde een actieve rol bij het vormgeven van alle informatie en bewegwijzering op de bouwplaats. Bovendien dragen we zorg voor de naleving van contractuele vereisten en wet- en regelgeving.