Over de projecten – Er zijn diverse certificerende instellingen die behoefte hebben aan een flexibele schil van auditoren op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Bijvoorbeeld voor normen zoals: ISO 9001, 14001, 45001, VCA en VCU.

Vraag van onze klanten – Certificerende instellingen hebben, naast auditoren in vaste dienst, behoefte aan auditoren die periodiek kunnen bijspringen. Om bijvoorbeeld tijdelijke capaciteitspieken op te vangen, of voor een specifieke expertise.

Oplossing – Micoll heeft een ruim aanbod van deskundigen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze beschikken doorgaans over een HBO-opleiding (veiligheidskundige/milieukundige), aangevuld met een IRCA-erkend diploma (International Register Certificated auditors). Daarnaast voeren onze auditoren met deze kwalificaties ook regelmatig interne audits uit, voor klanten of projectaudits voor opdrachtgevers.