Het project – Op Schiphol wordt gewerkt aan de herinrichting van Lounge 1. Bij deze werkzaamheden wordt Lounge 1 uitgebreid door de achterliggende kantoren in het bemanningscentrum te verhuizen, waardoor er meer ruimte wordt gecreëerd voor Lounge 1. Daarbij wordt het hele gebied opnieuw ingedeeld en volledig vernieuwd. Dit project (werkpakket 4) s onderdeel van een groter project ‘Herinrichting Terminal 1’ wat zich richt op het verbouwen en vernieuwen van vertrek 1 en de Lounge.

Klantvraag – Micoll voert werkzaamheden uit voor ESAP, een combinatie tussen Equans en Spie die gezamenlijk het project uitvoeren. ESAP is in dit geval de aannemer van het project en heeft Micoll gevraagd om te ondersteunen bij het uitvoeren van het veiligheidsbeleid en het naleven van de contracteisen.

Oplossing – Gezamenlijk met ESAP heeft Micoll een richting gegeven aan het HSE beleid op het project. Dit hebben wij gedaan doormiddel van het opstellen van de documenten, toezicht en het uitvoeren van het opgestelde beleid.