Veiligheid in uitvoering

Samen nadenken over mooie projecten.
En ze optimaal uitvoeren.

Onze projecten

We zijn elke dag bezig met veiligheid in uitvoering. En we doen ons uiterste best om continu kritisch te blijven en altijd te zoeken hoe het nog beter kan. Maar ondertussen zijn we natuurlijk best trots op onze afgeronde projecten. Bekijk hieronder een selectie van onze projecten.

IXAS Gaasperdammerweg

Over het project - De weguitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg werd uitgevoerd door IXAS, een consortium dat bestaat uit Ballast Nedam, Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure. IXAS is speciaal opgericht voor het project A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Dit is het grootste wegenprogramma van Rijkswaterstaat. 

Vraag van de klant - Op de plek van de aan te leggen tunnelbak en het toekomstig stadspark lag een laag puin, als fundering van de A9. Dit puin was verontreinigd met allerlei schadelijke stoffen. Deze laag moest op een veiligheids- en milieukundige wijze worden afgegraven en afgevoerd.

Oplossing - Het was onmogelijk om de puinlaag van te voren voldoende te onderzoeken. Daarom is bij de eerste fase van het project extra onderzoek uitgevoerd, tijdens de graafwerkzaamheden. De resultaten hiervan zijn gebruikt voor het vaststellen van de veiligheidsklasse. Micoll voerde de veiligheidskundige begeleiding uit. Onder andere het vaststellen van de veiligheidsklasse. En het houden van afstemmingsoverleg met alle  partijen, zoals uitvoerende saneringsmedewerkers, milieukundig begeleiders, afzetlocatie en bevoegd gezag.

A-pier Schiphol

Over het project - Op Schiphol wordt volop gebouwd aan de nieuwe A-pier. Hier kunnen straks de allergrootste vliegtuigen boarden. De pier heeft een oppervlakte van 55.000 vierkante meter, net zo groot als elf voetbalvelden. Deze oppervlakte is verdeeld over drie verdiepingen met acht gatehouses.

Vraag van de klant - Opdrachtgever Schiphol heeft de veiligheidsstandaard van dit project op een zeer hoog niveau gelegd. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en uitdagingen op het gebied van veiligheid. Daarnaast vinden de werkzaamheden plaats in een zeer dynamische omgeving waarbij oog moet zijn voor arbeidsveiligheid, publieksveiligheid en beveiliging.

Oplossing - Micoll levert hier ondersteuning en oplossingen op het gebied van veiligheid, beleid & organisatie. Met het A-pier HSE-team vertalen we de eisen en wensen van Schiphol naar de praktijk. Daarbij hebben we een actieve rol in het vormgeven van alle informatie en bebording op de bouwplaats. En we dragen verder ook zorg voor naleving van de contracteisen en wet- en regelgeving.

Audits

Over de projecten - Er zijn diverse certificerende instellingen die behoefte hebben aan een flexibele schil van auditoren op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Bijvoorbeeld voor normen zoals: ISO 9001, 14001, 45001, VCA en VCU.

Vraag van onze klanten - Certificerende instellingen hebben, naast auditoren in vaste dienst, behoefte aan auditoren die periodiek kunnen bijspringen. Om bijvoorbeeld tijdelijke capaciteitspieken op te vangen, of voor een specifieke expertise. 

Oplossing - Micoll heeft een ruim aanbod van deskundigen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze beschikken doorgaans over een HBO-opleiding (veiligheidskundige/milieukundige), aangevuld met een IRCA-erkend diploma (International Register Certificated auditors). Daarnaast voeren onze auditoren met deze kwalificaties ook regelmatig interne audits uit, voor klanten of projectaudits voor opdrachtgevers.

Veiligheid en begeleiding bij bodemprojecten

Over de projecten - Overal waar in Nederland bodemwerkzaamheden plaatsvinden bestaat het risico op bodemverontreiniging. Een complete sanering laat zich anders organiseren dan bijvoorbeeld een huisaansluiting of een kabeltracé. Naast de veiligheidskundige aspecten moeten ook de noodzakelijke certificeringen worden geregeld. 

Vraag van onze klanten - De vragen van onze klanten zijn divers. Van begeleiding of ondersteuning voor een BRL 7000-certificering voor het werken in verontreinigde grond, tot het zorgdragen voor een veiligheidskundige bepaling van de veiligheidsklasse. Of bijvoorbeeld het bepalen van de milieukundige maatregelen, waaronder de aanvraag van een BUS-melding.

Oplossing - Micoll stemt de werkzaamheden af op de risico’s en de aard van de werkzaamheden. We voeren de veiligheidskundige toetsing uit, van een uitgebreide sanering tot een relatief eenvoudige ontgraving. Waar nodig treden we  in contact met het bevoegd gezag om zo vergunningstrajecten eenvoudiger en efficiënter te maken. We zorgen ook voor ondersteuning op het gebied van BRL 7000-certificeringsbegeleiding. Hierbij willen we  zoveel mogelijk onze bodemkennis overdragen.